נפגעי עבודה

קיימים שלושה סוגי פגיעות בעבודה העשויים לזכות את הנפגע