top of page

פיצוי בגין נזקי גוף במקרה של תאונות דרכים

חשוב לדעת שמי שנפגע בתאונת דרכים יהיה זכאי לפיצוי כספי ללא שאלת אשם. רבים מניחים שאם הם אשמים בגרימת תאונה, אין להם עילת תביעה- הנחה זו הינה מוטעית. 

כיצד לפעול במקרה של תאונת דרכים

במקרה שנפגעת בתאונת דרכים, ראשית יש לאסוף תיעוד עבור טיפולים רפואיים בין אם מיום התאונה ובין אם לאחריה במידה שנזקקת להם, אישור משטרה, רישיון נהיגה, תעודת ביטוח החובה של רכבך, צילום הרכב הפוגע והרכב הנפגע, צילום מקום התרחשות התאונה וחבלות הגוף אשר נגרמו כתוצאה ממנה, אם נכחו עדים לאירוע התאונה יש לרשום את פרטיהם ופרטי ההתקשרות עימם.

במידה שנפגעת כתוצאה מהתאונה יש לפנות באופן מיידי לקבלת טיפול רפואי, דווח על כל תחושה ופגע, תעד אותו ושמור על המסמכים הרפואיים.

 

חשוב לדעת כי במרבית המקרים הנזק הגופני כתוצאה מהתאונה יתבטא בכאבים ימים לאחר התרחשותה, לכן במקרה שלא נעשתה פנייה לקבלת טיפול רפואי מיד לאחר קרות התאונה, יש חשיבות לפנות לברור רפואי לאחר הופעת כאבים ו/או מגבלות לראשונה.

 

במידה שיצר עמכם קשר חוקר מטעם חברת הביטוח, הבהירו כי ישנו עורך דין אשר מטפל בעניינכם והימנעו ממסירת פרטים, ככל ובמועד הפניה הנכם מיוצגים.

הגשת תביעה

כאמור, בתביעות בגין נזקי גוף בתאונות דרכים אין צורך בהוכחת אשמה, והדיון נסוב בעיקר סביב שאלת הנזק, וזאת למעט המקרים בהם עולה השאלה האם התאונה עונה על ההגדרה של תאונת דרכים או שקיים קושי בהוכחת התרחשות התאונה כשלעצמה.     

נפגע בתאונת דרכים נדרש לתבוע את חברת הביטוח של הרכב בו הוא נהג או נסע עת התרחשה התאונה, במקרה בו נפגע הולך רגל התביעה תוגש נגד מבטחת הרכב הפוגע.

כאשר רכב מעורב בתאונת דרכים ללא כיסוי ביטוח חובה או ביטוח אשר לא היה בתוקף או שלא ניתן לאתר את מבטחת הרכב, התביעה תוגש נגד חברת קרנית“. קרנית הינה גוף המשמש מעין חברת ביטוח בכל אותם מקרים אשר לא קיימת חברת ביטוח עליה ניתן להטיל את האחריות, אם בשל כך שהרכב הפוגע לא היה מבוטח ואם בשל כך שפרטי הרכב הפוגע לא היו ניתנים לזיהוי (אופייני לתאונות פגע וברח). כלומר, במקרה שבו פלוני נפגע בתאונת דרכים והרכב היה ללא ביטוח חובה, הרי שפלוני זכאי לתבוע את קרנית וזו תפצה אותו בגין נזקי הגוף

מהי תאונת דרכים?

המונח "תאונת דרכים" כולל תרחישים רבים אשר לעיתים חורגים ממשמעותו המילולית – פציעות שאירעו בזמן כניסה ויציאה מהרכב, סגירת דלתות על אצבעות, פציעות שארעו בזמן תיקוני דרך כמו החלפת צמיג או טיפול ברדיאטור רותח, הדרדרות כלי רכב, הנפת מטענים ע"י מנופים שעל משאיות, ואפילו נזק נפשי עקב ראיית תאונה שבה נפגע קרוב משפחה. תרחישים אלה ורבים אחרים הוכרו במרוצת השנים כנפגעי "תאונות דרכים" וכזכאים לפיצויים.

תאונת דרכים שהיא תאונת עבודה

כאשר תאונת הדרכים היא גם תאונת עבודה, הרי שעל הנפגע לתבוע את המוסד לביטוח הלאומי וזאת על מנת שיפצה אותו בגין נזקיו כנפגע עבודה. לאחר מיצוי הזכויות מול המוסד לביטוח הלאומי ניתן לתבוע את חברת הביטוח של הרכב וגם זו תעניק לנפגע פיצוי כספי, ואולם, הפיצוי יהיה רק מעבר לסכומים אשר שולמו על ידי הביטוח הלאומי.

בהקשר זה יצוין כי נפגע בתאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה ואשר לא פנה לביטוח הלאומי, נוטל על עצמו סיכון כי חברת הביטוח תנכה מהפיצוי את סכום הפיצוי אשר יכול היה הנפגע לקבל מהביטוח הלאומי, אילו היה מגיש אליו תביעת תאונת עבודה, ניכוי זה מכונה “ניכוי רעיוני“.

----  

שיעור הפיצוי

הפיצוי משולם על ידי חברת הביטוח אשר ביטחה את משתמש הרכב בעת התאונה, סכום הפיצוי המגיע לנפגע בתאונת דרכים מחושב בהתאם לגילו של הנפגע, מועד התאונה, יתרת שנות עבודתו עד לגיל פנסיה, שכרו הממוצע לפני ואחרי התאונה, סוג הנזק הרפואי שנגרם והשפעתו התפקודית.

כמו כן, החישוב נערך גם על בסיס נסיבותיו האישיות של הנפגע, לרבות הסיוע המשפחתי שניתן לו על מנת שישוב לאיתנו ויחלים מנזקי התאונה.

הפיצוי מורכב כדלקמן: אובדן שכר בגין התאונה, הפסד זכויות סוציאליות כתוצאה מאובדן השכר, פיצוי בגין ימי אשפוז וניתוחים וכן הוצאות רפואיות ואחרות אשר נגרמו לנפגע כתוצאה מהתאונה ואינן מכוסות על ידי קופות החולים, הערכה של כאב וסבל אשר נגרמו לנפגע, עלויות שיקום והתאמת דיור, רכישת מכשירי עזר רפואיים, הוצאות משפט ועוד.

  להשמיט או להרחיב

 

לצורך הגשת תביעה לקבלת פיצוי בגין נזקי גוף במקרה של תאונת דרכים, פנה למשרדנו והעבר את המסמכים הבאים: 

  1. צילום רישיון נהיגה משני צדיו.

  2. צילום רישיון רכב.

  3. פוליסת ביטוח חובה.

  4. אישור ממשטרת ישראל בדבר קרות התאונה -                                                                                                 לאחר מעורבות בתאונת דרכים, יש לפנות למשטרת ישראל על מנת לדווח על התאונה, אישור משטרה יונפק עד כ- 14 ימים ממועד הדיווח.                                             

  5. דו"ח פינוי מד"א -                                                                                                                                    במידה שהיה פינוי באמצעות אמבולנס אל בית החולים.

  6. תיעוד רפואי -                                                                                                                                          כל תיעוד רפואי המפרט את נסיבות התאונה ואת נזקיה, כמו כן נדרש לצרף תיעוד המפרט ממצאים רפואיים, צילומים ופענוחם וכן כל תיעוד רפואי אחר שיש בו התייחסות למוקדי הנזק בעקבות התאונה. 

  7. קבלות על הוצאות -                                                                                                                              לאחר התאונה יש לאסוף קבלות בגין הוצאות עבור טיפול רפואי שניתן ואיינו שולם על ידי קופת החולים או המוסד לביטוח לאומי, קבלות בגין הוצאות נסיעה לנפגע ו/או לקרוביו או למטפלים בו.

  8. תמונות של הרכבים המעורבים בתאונה וסביבתה וכן תמונות של נזקי גוף.

   

*** יש צורך לשמור כל מסמך הקשור לתאונת הדרכים *** 

 

 

bottom of page